акустомагнітоелектричний


акустомагнітоелектричний
-а, -е:
••

Акустомагнітоелектри́чний ефе́кт фіз. — виникнення поперечної електрорушійної сили під дією ультразвукової хвилі у твердому провіднику, якого розміщено у магнітному полі.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.